બનાસ ડેરીના ચેરમેન અને ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મંત્રી, @ChaudhryShankar જીને જન્મદિવસની અનેકાનેક શુભકામનાઓ... આપનું જીવન સદાય સ્વસ્થ રહે અને આપ દિર્ઘાયુ પામો એવી ઇશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું. https://t.co/4dq7SaepTQ

Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

Jaxay Shah, Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

બનાસ ડેરીના ચેરમેન અને ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મંત્રી, @ChaudhryShankar જીને જન્મદિવસની અનેકાનેક શુભકામનાઓ...
આપનું જીવન સદાય સ્વસ્થ રહે અને આપ દિર્ઘાયુ પામો એવી ઇશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું. https://t.co/4dq7SaepTQ

બનાસ ડેરીના ચેરમેન અને ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મંત્રી, @ChaudhryShankar જીને જન્મદિવસની અનેકાનેક શુભકામનાઓ... આપનું જીવન સદાય સ્વસ્થ રહે અને આપ દિર્ઘાયુ પામો એવી ઇશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું. https://t.co/4dq7SaepTQ

Let's Connect

sm2p0