વિશ્વ ના અનેક દેશોમાં સેંકડો મંદિરો ની સ્થાપના કરી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને હિંદુ ધર્મ ની ધજા ફરકતી રાખનાર વિશ્વ વંદનીય સંત અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ના પાંચમા આધ્યાત્મિક અનુગામી એવા ગુરુહરિ પ.પૂ

Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

Jaxay Shah, Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

વિશ્વ ના અનેક દેશોમાં સેંકડો મંદિરો ની સ્થાપના કરી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને હિંદુ ધર્મ ની ધજા ફરકતી રાખનાર વિશ્વ વંદનીય સંત અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ના પાંચમા આધ્યાત્મિક અનુગામી એવા ગુરુહરિ પ.પૂ

વિશ્વ ના અનેક દેશોમાં સેંકડો મંદિરો ની સ્થાપના કરી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને હિંદુ ધર્મ ની ધજા ફરકતી રાખનાર વિશ્વ વંદનીય સંત અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ના પાંચમા આધ્યાત્મિક અનુગામી એવા ગુરુહરિ પ.પૂ

Let's Connect

sm2p0