જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. સૌ ગુજરાતી ભાઈઓ તથા બહેનોને ગુજરાત સ્થાપના દિનની શુભેચ્છાઓ. જય જય ગરવી ગુજરાત .🇧🇴

Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

Let's Connect

sm2p0