'જયાં જયાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત.' ગુજરાતીપણાને એની સંસ્કારિતા, અસ્મિતા અને સંવેદનશીલતાથી સાર્થક કરીએ. વિશ્વ ગુજરાતી દિવસની શુભકામનાઓ....@SavvyAhmedabad @CREDAINational @ASSOCHAM4India

Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

Let's Connect

sm2p0